Nippon Chinbotsu 2020: Gekijou Henshuu-ban – Shizumanu Kibo